Biblioteka obsługi komunikacji dla eDeklaracji oraz JPK

Biblioteka obsługi podpisu oraz wysyłki eDeklaracji oraz plików JPK.

Biblioteka umożliwia:

  • weryfikacja plików XML edeklaracji i JPK w oparciu o szablony XSD
  • podpis danymi autoryzującymi (tylko eDeklaracja) oraz podpisem kwalifikowanym (eDeklaracja oraz JPK)
  • wysyłkę podpisanych dokumentów eDeklaracji oraz JPK
  • sprawdzenie statusu / pobranie UPO

Szczegóły techniczne:

  • możliwość wyboru sposobu transmisji - WinHTTP lub OpenSSL - umożliwia przesyłanie plików w starszych systemach Windows (XP, Vista)
  • wersja 32bit oraz 64bit
  • stworzone przy użyciu FreePascal - łatwa możliwość przeniesienia kodu do Delphi
  • wykorzystywane technologie: CryptoAPI, MSXML, Web Service Toolkit
  • zewnętrzne biblioteki dll: libxml2 (wykożystewany do przekształcenia plików XML na postać kanoniczą, może być pominięty w przypadku dostarczania plików XML w postaci kanonicznej), w przypadku transportu OpenSSL wymagane są biblioteki libeay32.dll oraz ssleay32.dll
  • pełen kod źródłowy

Dodatkowo oferujemy pomoc przy wdrożeniu oraz modyfikacji.