Aktualności

lip 9, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Obsługa deklaracji VAT-UE(5) / VAT-UEK(5)

Opis zmian

lip 3, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Dodatkowe pole „Marża” w rejestrze sprzedaży i zakupów
* Import rejestru zakupów i sprzedaży z pliku JPK_V7M / JPK_V7K
* Wydruk deklaracji i rejestrów pliku kontrolnego JPK_V7M / JPK_V7K
* Możliwość wyłączenia nowych pól rejestru zakupów i sprzedaży związanych z nowym plikiem kontrolnym JPK_V7M / JPK_V7K

Opis zmian

cze 19, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Dodatkowe pola w rejestrze sprzedaży i zakupów (oznaczenie dowodu sprzedaży i zakupu, oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług, oznaczenia dotyczące procedur)
* Obsługa pliku kontrolnego z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K
* Dodatkowe parametry przy imporcie sprzedaży z pliku JPK (oznaczenie dotyczące dostawi i świadczenia usług, oznaczenie dotyczące procedury)
* Zwiększono ilość dodatkowych źródeł dochodów

Opis zmian

kwi 27, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Usunięto problemy z importem z plików JPK.

kwi 22, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Dodano nowe opcje "Pola sekcji C VAT-7" w rejestrze zakupów:
IZ - import towarów (tylko podatek naliczony)
IS - import towarów (tylko podatek należny)
UZ - import usług (tylko podatek naliczony)
US - import usług (tylko podatek należny)

mar 17, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:
* Import pozycji w walutach obcych z pliku JPK_FA.
* Poprawiono obliczanie kwoty wydatkowanej na kasy w deklaracji VAT-7.

mar 5, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Rozszerzona weryfikacja statusu VAT podmiotu
* Grupowa weryfikacja statusu VAT podmiotu w rejestrze sprzedaży i zakupów

Opis zmian

sty 30, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

Rozdzielenie rodzaju umowy osobno na umowy zlecenia i umowy o dzieła.

sty 26, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Poprawiono problem braku danych płatnika na wydruku deklaracji IFT-1 oraz PIT-8AR.
* PIT-11 - Możliwość wykazania pracownika jako osobę powyżej 26 r. - dla wykazania młodocianych/uczniów.

sty 20, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

Poprawki do PIT-11 dla osób pon. 26r.

sty 19, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Poprawiono generowanie deklaracji PIT-11 dla osób poniżej 26 roku.
* Poprawiono problem przy generowaniu deklaracji IFT-1.
* Dodano możliwość wyboru rodzaju korekty deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.

sty 14, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

Nowa wersja deklaracji IFT-1(15) oraz IFT-1R(15)

sty 12, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Nowe wersje deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
* Sprawdzanie istniejącego numeru wprowadzanego dokumentu również w obrębie całego roku.

gru 5, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowe wersje deklaracji VAT-7(20) oraz VAT-7K(14).
* Oznaczenie dokumentów w rejestrze zakupów i sprzedaży jako „mechanizm podzielonej płatności”.
* Załącznik VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K.
* Import dokumentów z pliku JPK_FA(3), również zakupów.

Opis zmian

lis 4, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Nowości:

Możliwość ukrywania towarów i kontrahentów.
Poprawiono problem z wydrukami.

Pobierz

paź 23, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Nowości w programie:

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split payment) - więcej.
Nowe rodzaje dokumentów sprzedaży: WDT, eksport, marża.
Generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie szablonów.
Możliwość wyszczególnienia na fakturze nabywcy/płatnika oraz odbiorcy.
Dodatkowe konto na fakturze.
Możliwość wprowadzenia na fakturze pozycji pozamagazynowej, bezpośrednio z katalogu towarów.
Odświeżony wygląd programu – dostosowuje się do rozdzielczości oraz motywu kolorów systemu.

paź 5, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Poszerzono pola podatku dochodowego o części dziesiętne, co umożliwi wprowadzenie stawki 17,75%. Pola zostały poszerzone w tabeli stawek podatku, parametrach płacowych, w kartach pracownika oraz na umowach.
* Druga kwota do odliczenia od podatku - w związku ze zmianą kwoty zmniejszającej podatek od dnia 01.10.2019.
* Dodano dodatkowe pole na fakturze, które wskazuje czy ma być drukowana na fakturze adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności”.
* Poprawiono sprawdzanie czynnego podatnika VAT

Opis zmian

wrz 9, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Obsługa ulgi dla pracowników poniżej 26 roku życia na umowach.
* Rozbudowa tabeli stawek podatku dochodowego.
* Dodatkowe pole daty w rejestrach sprzedaży i zakupów.

Opis zmian

sie 26, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowy klucz publiczny do szyfrowania plików JPK

sie 12, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Obsługa ulgi dla pracowników poniżej 26 roku życia (szczegóły w załączniku)
* Graficzne wydruki:
- płace pracowników etatowych
- specyfikacje płac
- rozliczenie wypłat dokonanych
- wypłaty dokonane w okresie
- rozliczone w PIT-4R

Opis zmian

lip 9, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Aktualizacje automatyczne
* Obsługa MikroJPK - podpisywanie plików JPK danymi autoryzującymi (przychodem) oraz obsługa bramki MikroJPK
* Import sprzedaży z pliku JPK_FA(2)

Opis zmian

cze 24, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Poprawki wydruku karty przekazania odpadu

maj 9, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Zmiany:

 • Dodano dokument magazynowy ZT - zamiana towaru na towar.
 • Nowy wzór wydruku Karty Przekazania Odpadu
lut 13, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowe wersje deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13)
* Obliczanie kosztów związanych z pojazdami bezpośrednio w księdze

Opis zmian

lut 4, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Możliwość zaksięgowania zakupu/sprzedaży jednym wpisem do dwóch kolumn księgi
* Nowe zasady rozliczania kosztów związanych z pojazdami

Opis zmian

sty 7, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowa wersja deklaracji PIT-4R(8)
* Nowa wersja deklaracji PIT-8AR(7)
* Nowa wersja deklaracji PIT-11(24)

lis 13, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Możliwość wprowadzenia tylko podatku naliczonego lub należnego w przypadku zakupów WDT oraz PN (podatnikiem nabywca).
* Nowy tytuł wypłaty „Obcokrajowiec” w ewidencji innych umów i wypłat.

Opis zmian

wrz 7, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowy szablon eDeklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12) wymagany od 2018-08-27
* Możliwość podpisywania deklaracji przy użyciu skrótu SHA256 (Więcej)

lip 17, 2018
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Zmiany:

 • Wydruk zgód RODO - automatyczny wydruk zgód RODO dla nowych kontrahentów
cze 28, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Możliwość tworzenia plików JPK:
 - JPK_FA - faktury wystawione w programie.
 - JPK_PKPIR - księga przychodów i rozchodów.
 - JPK_EWP - ewidencja przychodów.
* Możliwość wprowadzenia pól deklaracji VAT-7 P.36, P.37, P.47, P.48, P.49 i P.50 w pliku JPK.
* Nowe deklaracje VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12)

Więcej informacji

lut 20, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Import sprzedaży z JPK - możliwość określenia kolumny księgi/ewidencji
* Poprawiono import sprzedaży z pliku JPK dla ryczałtu.
* Weryfikacja pliku JPK przed importem.
* Weryfikacja statusu VAT płatnika - sprawdzanie czy podany nip jest czynnym płatnikiem VAT - wywołanie klawisz ALT-F8

lut 9, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Import zakupów z plików JPK_VAT.
* Poszerzono pola numeru dok., nazwy i adresu kontrahenta.
* Możliwość utworzenia pustego pliku JPK_VAT.
* Pełny numer dokumentu na wydrukach rejestrów i ewidencji.


Więcej informacji

sty 11, 2018
Kategoria: AMi-BOOK
 • W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja programu „AMi-BOOK”
  do wersji 18.0.

  Nowości:
  Import sprzedaży z plików JPK_VAT oraz JPK_FA
 • Miesięczna numeracja księgi
 • Nowa wersja pliku JPK_VAT (3)

  Więcej informacji:
  https://gmsystems.pl/pliki/amibook/zmiany180.pdf
gru 28, 2017
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Zmiany:

 • Generowanie pliku JPK_FA
 • Możliwość ustalenia precyzji ceny (liczba miejsc po przecinku)
 • Faktury zbiorcze generowane na podstawie wystawionych dokumentów WZ
lut 14, 2017
Kategoria: AMi-BOOK

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja programu „AMi-BOOK” do wersji 17.1.

Nowości:
* Deklaracja IFT-1 / IFT-1R
* Możliwość księgowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej
* Poszerzono pole numeru dowodu zakupu/sprzedaży

Poprawiono generowanie plików JPK.

sty 3, 2017
Kategoria: AMi-BOOK

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja programu „AMi-BOOK”
do wersji 17.0.

Nowości:
* Jednolity Plik Kontrolny – ewidencja zakupu i sprzedaży
* Nowy sterownik wydruków tekstowych

gru 9, 2016
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

W dniu dzisiejszym udostępniono aktualizację programu GM Skup Surowców Wtórnych do wersji 3.6.0.

Zmiany:

 • Zaktualizowano kartę ewidencji odpadu
 • Dodano pole wyboru "Źródło pochodzenia odpadu" na formularzu przyjęcia odpadu oraz na umowie kupna/sprzedaży

Pobierz aktualizację

 

kwi 24, 2016
Kategoria: Ogólne

Witamy na naszej nowej stronie!