GM Skup Surowców Wtórnych

Program ten przeznaczony jest do obsługi małych i średnich punktów skupu złomu i surowców wtórnych, jak i dla firm obracających surowcami wtórnymi. Podstawową zaletą programu jest zdolność generowania wszystkich formularzy związanych z obrotem surowcami wtórnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zawiera również gospodarkę magazynową oraz rozliczenia kasowe.

Dokumenty generowane przez program:

 • Umowa kupna / sprzedaży
 • Karta przekazania odpadu
 • Formularz przyjęcia odpadu metali
 • Faktura VAT sprzedaży, faktura netto
 • Obsługa wielu magazynów
 • Dokumenty magazynowe (PZ, WZ, MM)
 • Dokumenty kasowe (KP, KW, wewnętrzne)
 • Karta ewidencji odpadów
 • Raporty (ilości, wartości, PCC-3, ...)

Program wyposażony jest również w szereg raportów, pozwalających zobrazować pracę skupu. Kolejną zaletą programu jest przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika, a co za tym idzie prostota obsługi. Zawiera obsługę drukarek zarówno graficznych jak i tekstowych (mozaikowych, igłowych), które w większym stopniu przyspieszają pracę (wydruk na składance). Zastosowano również kontrolę uprawnień, polegającą na wprowadzeniu użytkowników programu wraz z uprawnieniami (pełne uprawnienia lub ograniczone, bez możliwości usuwania dokumentów).

Lista generowanych dokumentów:

 • Umowa kupna/sprzedaży
 • Formularz przyjęcia odpadów metali
 • Faktura VAT
 • Faktura netto
 • PZ, WZ - ilościowo
 • PZ, WZ - wartościowo (netto)
 • PZ, WZ - wartościowo (z podatkiem VAT)
 • Przesunięcie międzymagazynowe MM
 • Dokument inwentaryzacji
 • Karta przekazania odpadu
 • Karta ewidencji odpadu
 • KP, KW
 • KP, KW - wewnętrzne