Muflon - Odpady (GM Skup Surowców Wtórnych)

muflon1Program ten przeznaczony jest do obsługi małych i średnich punktów skupu złomu i surowców wtórnych, jak i dla firm obracających surowcami wtórnymi. Podstawową zaletą programu jest zdolność generowania wszystkich formularzy związanych z obrotem surowcami wtórnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zawiera również gospodarkę magazynową, rozliczenia kasowe, obsługę wielu walut, JPK oraz generowanie zgód RODO.

muftum001 muftum002

 SKUP

Program umożliwia wystawianie umów kupna/sprzedaży dla fizycznych, jak i formularzy przyjęcia odpadów metali. Do każdej umowy może być automatycznie tworzony formularz przyjęcie odpadu metali a wydruk umowy i formularza wykonywany jest na jednej stronie. Dodatkowo możliwe jest tworzenie dowodów wewnętrznych oraz drukowanie zgód RODO.

muftum003   muftum004  muftum005  muftum006

 EWIDENCJA ODPADÓW

Program umożliwia generowanie kart przekazania odpadów na podstawie utworzonych faktur lub dokumentów magazynowych, zarówno jako przyjęcie odpadu, jak i przekazanie odpadu. Karty ewidencji odpadu generowane są na podstawie utworzonych kart przekazania odpadu i formularzy przyjęcia odpadu matali.

muftum007  muftum008  muftum009  muftum010  muftum011  muftum012  muftum013

SPRZEDAŻ

Możliwość wystawienia faktur sprzedaży (również mechanizm podzielonej płatności - split payment), faktur z odwrotnym obciążeniem, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów WDT, faktura marża, faktur eksportowych (sprzedaż poz UE) oraz korekty faktur. Faktury można wystawiać w różnych walutach oraz tworzyć na podstawie wcześniej wystawionych dokumentów magazynowych WZ. Do każdej faktury możliwe jest automatyczne utworzenie zestawu kart przekazania odpadu, rozliczyć fakturę dokumentem kasowym KP oraz utworzyć dokument magazynowy WZ. Możliwe jest również utworzenie pliku JPK_FA na podstawie wystawionych faktur oraz wydruk zgody RODO.

muftum014  muftum015  muftum016  muftum017  muftum018  muftum019  muftum020  muftum021  muftum022

MAGAZYN

W programie można zdefiniować dowolną liczbę magazynów. Gospodarka magazynowa odbywa się przy pomocy dokumentów PZ/WZ. Podobnie jak w przypadku faktur, do dokumentu magazynowego można dołączyć zestaw kart przekazania odpadu lub rozliczyć dokumentem kasowym KP/KW. Dodatkowo możliwe jest przeprowadzanie inwentaryzacji stanów magazynowych oraz przesuwanie towaru między magazynami (dokument MM).

 KASA

Obsługa dowolnej ilości kas wraz z dokumentami kasowymi KP/KW dla kontrahentów lub wewnętrznymi KPW/KWW. Do każdej kasy można przypisać dowolną walutę.

 KARTOTEKI

Kontrahenci – osoby

Kontrahenci – firmy

Towary

Odpady

 RAPORTY

Program wyposażony jest szereg raportów, pozwalających zobrazować pracę skupu.

PRACA W ŚRODOWISKU SIECIOWYM

Dzięki wykorzystaniu bazy danych Firebird SQL możliwa jest praca w środowisku sieciowym na wielu stanowiskach. Program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby użytkowników wraz z indywidualnymi hasłami dostępu oraz poziomem dostępu do poszczególnych funkcji programu.

LICENCJA NA DWA STANOWISKA!

Koszt zakupu nowej licencji to 307,50 zł z VAT. Licencja przyznawana jest dożywotnio i pozwala zainstalować program na dwóch komputerach. W cenę wliczony jest dostęp do aktualizacji programu przez okres jednego roku. Udzielamy rabatów przy zakupie większej ilości licencji.

Pobierz Zamów